Marketing in F&B Service – “Đi từ lợi ích khách hàng luôn là bước...

Tiếng tăm của những thương hiệu F&B lớn được gây dựng từ đâu? Là từ câu chuyện của ly cà phê nồng nàn hay chiếc hamburger thơm ngon? Hay chính chiến...

WORKSHOP SERIES: DESIGN YOUR DIGITAL PACKAGE – KHI MARKETING KHÔNG CHỈ CÒN LÀ LÝ...

Vào giữa tháng 12/2018, một sự kiện mới của MaC FTU được tổ chức dưới hình thức chuỗi Workshop đã đem lại cho các bạn sinh viên cơ hội được học hỏi...

Tin Tức

Ad