Lời nhắn gửi của chị Hồng Anh – Chủ tịch Gen 12 đến thế...

Gắn bó với MaC trong suốt 3 năm đại học, chị Hồng Anh đã trải qua những giây phút tự hào cũng như khó khăn nhất cùng MaC. Đến thời điểm...

Tin Tức

Ad