Home Giới Thiệu

Giới Thiệu

Featured posts

Ban Chuyên môn

https://youtu.be/VfnS-RL5b4k Mang trong mình sứ mệnh lớn lao của một câu lạc bộ về chuyên môn, Ban Chuyên môn CLB Marketing trường ĐH Ngoại Thương có thể...

Ban Đối ngoại

https://youtu.be/8o59OtOQVSQ Mang trong mình sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp, đối tác, với Câu lạc bộ, Ban Đối ngoại chính là gương mặt đại diện của...

Tiểu ban Kỹ thuật

Mang trong mình nguồn sáng tạo vô tận cùng sự kiên trì, tỉ mỉ, Tiểu ban Kỹ thuật chính xác là “bộ mặt online” của thương hiệu MaC FTU. Xuyên suốt các...

Tin Tức

Ad