Ban Đối ngoại

Ở MaC, Ban Đối Ngoại làm công việc như những “Đại sứ thương hiệu” thực thụ. Các thành viên Ban Đối Ngoại sẽ cùng nhau đem hình ảnh của Câu lạc bộ đến gần hơn với Doanh nghiệp, tiếp xúc với những người nổi tiếng trong nghề, những đối tác lớn, nhà Tài trợ và diễn giả. Cụ thể hơn, 1 BĐN-er sẽ có những công việc:
08-08-2017

• Lên danh sách tìm kiếm những đối tác tiềm năng
• Liên lạc với Doanh nghiệp đối tác
• Gặp mặt Doanh nghiệp tiến hành đám phán và hoàn thiện thủ tục mời tài trợ
• Đảm bảo Quyền lợi Nhà tài trợ trước - trong - sau sự kiện

Các bài viết cùng chuyên mục