Quiz

Go-Viet đổi xanh thành đỏ: Ngầm ý gì chăng?
08/09/2018 09:57:19

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, Go-Jek không chỉ Việt hoá cái tên của mình mà còn thay đổi hoàn toàn bộ nhận diện của mình. Vậy đâu là lý do để Go-Jek làm vậy thay vì giữ nguyên như đối thủ lớn Grab đã làm và vô cùng thành công?

5 điểm tương đồng giữa Marketers và Luật sư
31/07/2018 01:16:10

Liệu có sự liên quan giữa 2 lĩnh vực này thật sao?

Khi Avengers đi làm ở Agency...
25/04/2018 12:36:34

Giành vé sneak show khó như lên giời, thôi thì ngồi nhà nghe sự tích kiếm cơm của mấy anh thuở "còn chưa biết cái chi chi" vậy...