Marketpedia

Thực hiện chiến lược tăng trưởng: Chọn năng suất hay hiệu quả?
07/08/2017 07:31:08 Mac FTU 0 574

Những gì mà đa số doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu thế giới nỗ lực thực hiện trong hơn ba thập niên qua chỉ là tập trung cải thiện hiệu quả. Trong khi nếu muốn theo đuổi chiến lược kích thích sự sáng tạo và tăng trưởng của tổ chức, họ nên chú trọng đến việc tăng năng suất.